Wellness nápoj: Sklenička červeného jako hodinka v tělocvičně

Sklenička červeného vína jako ekvivalent hodinového cvičení v tělocvičně či posilovně. Nebezpeční v podobě podpory pití alkoholických nápojů nebo naopak důkaz toho, že střídmé pití vína je zdraví prospěšné? To by si, na základě znalosti výsledků studie, kterou vypracovala kanadská univerzita v Albertě, měl empaticky vyhodnotit každý sám. Studie opět upozorňuje na prospěšnost látky resveratrol, která je prospěšná pro činnost srdce a příznivě ovlivňuje svalovou sílu a tělesný výkon. Vědci přitom poznamenávají, že taková varianta střídmého pití červeného vína může být účinná v případech, kdy jedinec nemůže například ze zdravotních důvodů pravidelně cvičit, ale chce si udržet svou tělesnou kondici. Rozhodně se ale střídmé pití červeného týká spíše podpory zlepšování a udržení kondice při alespoň lehkém tělesném cvičení, než naprostého náhrazení fyzické aktivity pitím vína.

Zdroj: Mydaily.co.uk

You may also like...