Návrhy na varianty omezení v oblasti prodeje čepovaného (sudového vína) výtah ze zápisu meziresortní komise

V oblasti prodeje čepovaného (sudového) vína se nabízí několik variant řešení situace,od nejstriktnější (a nejúčinnější) varianty  – úplný zákaz prodeje, až po částečné řešení problému,
Nabízejí se následující varianty řešení (seřazeno od nejstriktnější):
1.Úplný zákaz prodeje čepovaného vína
Z pohledu kontrolní činnosti se jedná o nejjednodušší a nejefektivnější řešení v oblasti falšování sudových vín.
Lze však očekávat velký nesouhlas vinařů, mj. by to mělo dopad i na slušné prodejce sudových vín.
Odborná vinařská veřejnost vyslovila (spíše) nesouhlas s tímto opatřením.
Navrhované řešení: novelizace zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


2.Povolení prodeje čepovaného vína pouze „pod víchou“, tj. přímo ze sklepa a pouze víno vlastní výroby
Tímto opatřením by se zjednodušila kontrolní činnost v oblasti sudových vín odpadla by nejvíce problematická prodejní místa, tj. obchody s druhotným prodejem vín (zejm. trafiky,ovoce a zeleniny, výčepní místa v supermarketech, tržištěapod.).
Podobný model funguje v Rakousku.
Odborná vinařská veřejnost nevyslovila jednotný souhlas s tímto opatřením, částečná podpora však existuje (např.SV ČR souhlasí)
Navrhované řešení: novelizace zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
3.Zpřísnění podmínek prodeje čepovaného vína
Tímto opatřením by se zpřísnily aktuální požadavky při prodeji sudového vína, a to zejména s ohledem na hygienické podmínky prodeje (dodržení teplotních limitů, zajištění ochranné atmosféry pro udržení kvalitativních parametrů vín apod.) a požadavky na úplné a řádné označování vín v nádobách o objemu větším než 2 l, resp. 10l. U této varianty existuje obecný souhlas odborné vinařské veřejnosti se zpřísněním podmínek je však potřeba dále projednat konkrétní (zpřísněná) opatření.
Navrhované řešení:

1.novelizace zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a

2.novelizace navazující vyhlášky.
[poll id=“5″]

Další naše články na toto téma: Kozel zahradníkem, Falešná Pálava,  Moravské sudové aPodvody s vínem

 

You may also like...