ŘEZ

O tomto víkendu proběhl 11.ročník mistrovství ČR v řezu révy vinné. Proč se musí réva řezat? A kdy se má začít? Podle tradice 22.ledna na svatého Vincenta, který je patronem vinařů. Ale toto datum je jen orientační. Záleží na poloze, orientaci a zeměpisné šířce vinice.

rez02

Umění řezu spočívá v tom, jak najít ideální kompromis pro optimální množství plodů.  

Réva vinná je liánovitá rostlina, která původně rostla ve společenství stromů, které jí byly oporou. Pokud ji člověk nechá divoce růst, má sklon vytahovat se do délky, protože nejprve raší pupeny, které jsou nejblíže vrcholové části letorostu. Řezání révy má tedy zamezit divokému růstu. Řez je důležitý z hlediska kontroly množství a tedy kvality. Redukuje-li se množství, zvyšuje se kvalita.

rez01

Má-li keř příliš mnoho hroznů, může to ohrozit průběh fotosyntézy, protože poměr listů a plodů je nepříznivý. A jen velmi těžko se dosáhne zralosti hroznů. Kromě toho, bez řezání je keř oslaben, protože při zásobování potřebnými látkami mají přednost hrozny a rostlina si nevytváří rezervy.  Na druhé straně, když je počet oček příliš malý, nemůže keř projevit své růstové schopnosti. Bude sice bujný, ale výnos nebude skoro žádný.

rez03

Řez je důležitý i pro vyplavení zbytečných látek z keře: Na jaře, kdy teplota půdy dosáhne deseti až dvanácti stupňů, začne réva plakat – vypocuje mízu v místech řezu. Tento pláč je projevem počátku aktivity kořenů, které ve vlhké půdě čerpají minerální látky a zbavují se tak neužitečné mízy, která neobsahuje (nebo jen nepatrně) výživné látky. Tady je důležité, aby byl šlahoun po řezu obrácen směrem dolů, aby míza odkapávala a nezůstala usazena na řezu – v případě jarního mrazíku by zmrzla a mohla by poškodit šlahoun. Slzy by také neměly kapat na pupeny, kde by mohla míza zmrznout a poškodit je.

rez04

V našich zeměpisných šířkách se nejčastěji používá Guyotův řez, který předpokládá vedení nad zemí na dráty. U velmi plodných odrůd s větším hroznem se volí zatížení na 4 očka na keř, se středně hmotným hroznem 6 oček a malým hroznem 8 oček. O plodnosti rozhoduje délka plodonosného dřeva.

Dalším způsobem řezu je Vertiko: opěrou pro keř je tyčka, kolem které se pne jeden kordon. Na tomto svislém ramenu se nechají jen dvouoké čípky. Tento typ řezu se používá tam, kde je málo místa.

A konečně řez gobelet je typem dlouhého řezu a používá se u solitérních keřů, které stojí bez podpory – například ve Švýcarském kantonu Valais, kde jsou keře nepravidelně roztroušeny na strmých terasách na úbočích řeky Rhony. Gobelet je původně nádoba s pitnou vodou, kterou si vinaři schovávali do keře mezi šlahouny svázané nahoře, aby voda k občerstvení příliš nezteplala na slunci.


You may also like...