Kozel zahradníkem aneb kdo také protestuje proti zákazu sudovky

Připravovaná snaha o omezení nebo dokonce zákaz všeobecného prodeje sudového vína rozproudila stojaté vody tuzemského vinného trhu. Střetává se zde několik postojů,  snah a názorů. Milovníkům vína se nelíbí, že se jim lže, že za své peníze dostávají něco úplně jiného a méně kvalitního. Státu unikají peníze (zda úmyslně či jen neschopností kontrolních orgánů, to by byla téma na jiný článek). Výrobcům a prodejcům kvalitních vín vadí nelegální a polo-legální dovozy a machinace s (nejen) sudovým vínem. Poctivým výrobcům sudových vín (je jich většina, menšina?) a jejich prodejcům se opodstatněně nelíbí zásah, omezování či dokonce zrušení jejich živnosti. A těm ostatním? Rozumějte podvodníkům – jejich skvělý business, kdy v Moldávii  či Srbsku koupí litr čehosi za 0,5 EUR a méně, přivezou sem a jako tuzemskou Pálavu prodají za 40Kč, ten se jim bortí…A do této situace vznikne sdružení nazvané „Sdružení obchodníků s vínem a vinoték z. s.“ protestující proti restrikcím sudového vína s motivem – cituji:
·         Zánik celé jedné oblasti podnikání v ČR
·         Mimo zákon vytlačeno obchodování se sudovým vínem
·         Zánik množství malých a středních podnikatelů s vínem
·         Dotčeno minimálně 30.000 pracovních míst
I když mi jednotlivé body připadají poněkud patetické (jako například jejich prohlášení: „když se zakáže sudovka, budou si lidé muset rovnou kupovat lahve za 300,-Kč..“), je zřejmé, že změna úpravy prodeje sudového vína ovlivní fungování spousty firem a živnostníků. To co je však zarážející, je soupis členů tohoto zájmového sdružení. I nepříliš znalému pozorovateli přijde zvláštní, když ty „správné zájmy moravských vinařů a kvalitního sudového vína“ hájí zrovna firmy, jejich už název napovídá o čemsi opačném.  Slova v názvu jako „import“,  „total“, „bulk“či  „trade“  mi neevokují malého vinaře z okolí Pálavy. Navíc tyto obchodní firmy (doufám, že alespoň víno nevyrábějí…) jsou doplněny jmény vinařů a vinařství, kteří jsou více než diskutabilní a rozhodně nevyrábějí víno stylem malého drobného vinaře. Často se sami zabývají dovozem levného sudového vína a často jsou v rozporu nejen s dobrými mravy – viz například častá účast na www.potravinynapranyri.cz . Někteří členové tohoto sdružení byly opakovaně sami usvědčení z porušování bodů, které si toto sdružení samo vytklo do stanov (přidávání vody, glycerolu, špatné označování vína). Neplatí to paušálně pro celou členskou základnu tohoto sdružení, ale výskyt těchto „provařených“ jmen je více než zajímavý.

Proto se ptám – opravdu tyto firmy šly do sebe a chtějí zlepšit situaci na trhu nebo se jen děsivě bojí o svůj zaběhnutý „business“, který je v ohrožení  a toto sdružení je snahou aby se kozel stal zahradníkem?

Posuďte sami na http://sovv.cz/seznam-clenu

Další naše články na toto téma: Podvody s vínem, Falešná Pálava,  Moravské sudové a Anketa

 

Martin Kozák

redaktor VINO.TK

You may also like...