Spotřebitelé preferují moravská a česká vína a považují je za kvalitnější

Poslední vlna průzkumů Vinařského fondu přinesla historicky nejpozitivnější pohled spotřebitelů na moravská a česká vína. Rekordní nárůst a dosud nejvyšší znalost u spotřebitelů zaznamenala značka Vína z Moravy, vína z Čech. Spotřebitelé naše vína preferují, vnímají je jako výrazně kvalitnější a jsou ochotni si za ně připlatit.

Pravidelné průzkumy postoje spotřebitelů k moravským a českým vínům zadává Vinařský fond na reprezentativním vzorku více než tisíce respondentů už od roku 2006, a má tedy u většiny klíčových ukazatelů dlouhodobé srovnání.

Vína z Moravy, vína z Čech znají 2/3 populace

V roce 2007, kdy bylo budování společné značky našich vín Vína z Moravy, vína z Čech teprve za počátku své cesty, znalo značku jen 39 % procent populace. Do počátku roku 2014 znalost značky postupnými kroky vystoupala na 61 %.

Po sérii loňských kampaní vystoupala znalost značky Vína z Moravy, vína z Čech o dalších 7 % na historicky nejvyšších 68 %, tedy přesáhla dvě třetiny populace.

„Značku Vína z Moravy, vína z Čech posouváme kupředu už řadu let a jsou to vždy až následné výzkumy, které vyhodnotí, zda jsme správně zvolili směr a marketingové nástroje. S řádově nižšími prostředky se podařilo vybudovat značku, která se ve vnímání spotřebitelů může směle měřit s nejsilnějšími značkami působícími v České republice,“ komentuje výsledky průzkumu ředitel Vinařského fondu ing. Jaroslav Machovec.

Raději naše, i kdyby bylo dražší

Znalost značky je však jen jeden úhel pohledu. Z hlediska vinařů je podstatné také, zda se tato znalost promítá i do reálné konzumace a nákupních zvyklostí spotřebitelů. I v této oblasti přinesl poslední průzkum pozitivní zjištění, když ukázal, že 58 % konzumentů preferuje moravská a česká vína.

S ohledem na rostoucí celkovou spotřebu (aktuálně 20,1 l/os.rok), víceméně stálou domácí produkci a silný tlak dovozců zahraničních vín je však možná ještě podstatnější zjištění, že 56 % konzumentů by preferovalo naše vína, i kdyby nemuseli brát v potaz jejich cenu. Většina spotřebitelů by tedy naše vína preferovala, i pokud by byla o něco dražší, a naopak ani nižší cena zahraničních vín by je ke změně preferencí nepřiměla.

„Marketingové kampaně na podporu značky VMVČ pomáhají spotřebitelům v lepší orientaci na trhu s vínem, jejich ještě důležitější role však spočívá ve vytváření a posilování vztahu veřejnosti k našim vínům a vůle dát jim před zahraniční konkurencí přednost. Tento rozměr propagace značky VMVČ má pak přímý dopad na vinaře a prodeje jejich vín,“ pokračuje Ing. Jaroslav Machovec, ředitel Vinařského fondu.

Protože naše vína jsou kvalitnější

Ještě v roce 2006 považovalo moravská a česká vína ve srovnání se zahraničními za kvalitnější pouhých 15 % konzumentů vína. Po devíti letech marketingové podpory a reálného kvalitativního zlepšení většiny moravských a českých vín považuje naše vína za kvalitnější už 44 % spotřebitelů. Jen pouhých 5 % konzumentů stále věří, že naši vinaři nedosahují kvality dovozového vína.

„Je skoro jisté, že se Česká republika nestane v dohledné době vinařsky soběstačnou. Cílem marketingových aktivit tedy musí být budování prestiže a vnímání vysoké kvality našich vín. Jedině tak za ně budou spotřebitelé ochotni utratit více než za vína dovozová. A právě naladění a ochota připlatit si za moravskou kvalitu z posledních průzkumů vyplývá zatím nejsilněji,“ doplnil Ing. Jaroslav Machovec.

Data možná překvapivá

Tématem mnohých debat se v loňském roce staly v oblasti reklamní podpory našich vín také dva fenomény – ambasador Ondřej Brzobohatý a seriál Vinaři.

Ondřej Brzobohatý se podle průzkumu stal dominantním zapamatovatelným prvkem všech loňských kampaní Vinařského fondu a jeho osoba zvyšovala pozitivní vnímání značky Vína z Moravy, vína z Čech. Postoj veřejnosti každá ze tří loňských kampaní s Ondřejem Brzobohatým zlepšila vždy cca o pětinu (20 – 24 %), u cca 3/4 respondentů pak postoj nezměnila.

Pro mnohé možná překvapivě velmi podobně zapůsobil seriál Vinaři. Alespoň jeden díl vidělo 55 % populace a u 22 % diváků zlepšil seriál Vinaři vztah k našim vínům. Respondenti, kteří seriál sledovali pravidelně, deklarovali zlepšení postoje dokonce v 41 % případů.

Zdroj: Wineofczechrepublic.cz

You may also like...